ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่***"สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์กรสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีบริการที่เป็นเลิศ"

ณัฏฐกรณ์ ศรีสุรักษ์
นายกสมาคม

พงษ์ชัย คำเมรุ
ผู้จัดการ
(สายตรงผู้จัดการ)
 
 

ดู ส.พ.ค.จังหวัดเชียงใหม่ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เงินสงเคราะห์
เดือน กรกฎาคม 2560
จำนวน 225 บาท

ยอดหัก (บำนาญ)
เดือนกรกฎาคม 2560
ข้อมูลรายการรับ-จ่าย
บำนาญ สพป.ชม.1 ประจำเดือน
 
 

 

webmaster
ning_b_9@hotmail.com
Supervisor
kummaruphongchai@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม

122 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร 0 5322 0347 โทรสาร 0 5321 1985
e-mail : spkcm01@hotmail.com