วันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๖
การขอรับเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
รับสมัครสมาชิก สพค.

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Why should I buy a smartwatch?
30/09/2566

ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ กัยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและดำเนินกิจการสมาคม...
Why should I buy a smartwatch?
22/09/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศ...
Why should I buy a smartwatch?
22/09/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศ...
Why should I buy a smartwatch?
20/09/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าร่วมทำบุญพิธีทางศ...
Why should I buy a smartwatch?
20/09/2566

เคารพศพและร่วมทำบุญสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

นางกัญญาวีร์ ศรีสุข กรรมการ ส.พ.ค.เป็นตัวแทน ส.พ.ค.วางหรีดเคารพศพและร่วมทำบุญ นางบัวลอม จิโน สมาชิกส.พ.ค. อำเภอแม่ออน 20/9/66...
Why should I buy a smartwatch?
20/09/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำ...

ข่าวสารจากผู้จัดการ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

ข่าวสารทั่วไป

Simple Ways to Have a Pretty Face
Sun, 01 Oct 2023 22:13:11 +0700
Simple Ways to Have a Pretty Face
Sun, 01 Oct 2023 21:19:36 +0700
Simple Ways to Have a Pretty Face
Sun, 01 Oct 2023 20:53:57 +0700
Simple Ways to Have a Pretty Face
Sun, 01 Oct 2023 19:50:47 +0700
Simple Ways to Have a Pretty Face
Sun, 01 Oct 2023 19:07:41 +0700
Simple Ways to Have a Pretty Face
Sun, 01 Oct 2023 18:52:45 +0700


นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
นายกสมาคม
เจตย์ สะสะรมย์
ผู้จัดการสมาคม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำ ร้องต่างๆ ได้ที่นี่