รับสมัครสมาชิก สพค.
แนะนำสมาคม
ประชุมใหญ่62

ข่าวกิจกรรมประส

Why should I buy a smartwatch?
30/01/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

30 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท ส...
Why should I buy a smartwatch?
30/01/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

30 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท ส...
Why should I buy a smartwatch?
22/01/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

20 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท ส...
Why should I buy a smartwatch?
17/01/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โด...
Why should I buy a smartwatch?
17/01/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

17 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โด...
Why should I buy a smartwatch?
12/01/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

12 มกราคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพส.พ.ค. จำนวน 70,000 บาท โด...

ข่าวสารจากผู้จัดการ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้ทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
ทำการแทนนายกสมาคม
เจตย์ สะสะรมย์
ผู้จัดการสมาคม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำ ร้องต่างๆ ได้ที่นี่