สวัสดดีปีใหม่ ๒๕๖๗
การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
การรับสมัครสมาชิก

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Why should I buy a smartwatch?
08/12/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบ...
Why should I buy a smartwatch?
06/12/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบ...
Why should I buy a smartwatch?
04/12/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบ...
Why should I buy a smartwatch?
04/12/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบ...
Why should I buy a smartwatch?
30/11/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมท...
Why should I buy a smartwatch?
30/11/2566

มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมทำบุญ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพและร่วมท...

ข่าวสารจากผู้จัดการ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
นายกสมาคม
เจตย์ สะสะรมย์
ผู้จัดการสมาคม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำ ร้องต่างๆ ได้ที่นี่