สงกรานต์๖๗
การขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
การรับสมัครสมาชิก

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Why should I buy a smartwatch?
17/06/2567

มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วม...
Why should I buy a smartwatch?
11/06/2567

มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วม...
Why should I buy a smartwatch?
11/06/2567

มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วม...
Why should I buy a smartwatch?
10/06/2567

มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วม...
Why should I buy a smartwatch?
06/06/2567

วางหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจตย์ สะสะรมย์ ...
Why should I buy a smartwatch?
24/05/2567

มอบเงินมอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมทำบุญพิธีทางศาสนา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายเจตย์ สะสะรมย์ ผู้จัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินค่าจัดการศพ และร่วมท...

ข่าวสารจากผู้จัดการ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้นายทวี สุทรารมณ์ลักษณ์
นายกสมาคม
เจตย์ สะสะรมย์
ผู้จัดการสมาคม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคำ ร้องต่างๆ ได้ที่นี่